English

General info

Poppodium De Pul is the second oldest music venue in the Netherlands. Since 1968, De Pul has been a place in Uden where music and films comes to life on stage. Big Dutch acts, such as Doe Maar, Ronnie Flex, De Dijk, Bløf, MEAU, Wende and many other Dutch ánd international acts suchs as Anthrax, Uriah Heep, Riverside, Dog Eat Dog, Keith Caputo (and many many more) musicians performed in De Pul.

Accessibility
De Pul has two halls, both of which are fully accessible from the ground floor. We are easily accessible for visitors in a wheelchair, but we ask visitors in a wheelchair to always make themselves known in advance. So we can arrange our hall for the right amount of wheelchairs/visitors.

Hit is up via info@livepul.com when you come to our venue in a wheelchair or when you aren’t able to stand the whole night, due to medical reasons. For visitors who cannot stand the full show due to medical reasons, we can prepare barstools in advance, which can be reserved in the days before the show

Parking your car in spots around De Pul is free. In general, there are sufficient parking spaces in the Kapelstraat and on the Piusplein, a one-minute walk from our venue. Are you staying in Uden or one of the surrounding villages? Then we always recommend that you come by bicycle.

Oops! I lost my ticket

House rules

ANBI informatie (in Dutch):
Stichting Compass Uden is een culturele ANBI. 

 • Statutaire doel:
  De stichting heeft ten doel: 
  - Jongeren uit de gemeente Uden te stimuleren en kansen te bieden om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige en verantwoordelijke burgers. 
  -Op te komen, in de ruimste zin van het woord, voor de belangen van jongeren in de gemeente Uden, zonder onderscheid te maken naar politieke, religieuze of levensovertuiging. 
  -Culturele manifestaties, evenementen, festivals en andere culturele te organiseren van lokale en bovenlokale betekenis, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - op het gebied van muziek, film en dance, voor uiteenlopende doelgroepen, ongeacht hun herkomst en samenstelling
   
 • Doelstelling beleidsplan:
  Compass Uden is overtuigd van de kracht van jongeren en de verbindende waarde van cultuur. Wij faciliteren jongeren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst en creëren daarmee kansen op een goede plek in de samenleving en een zo groot mogelijke beleving van geluk.

  Compass Uden biedt professioneel jongerenwerk en cultuuraanbod in Gemeente Uden. Als onderdeel daarvan exploiteren we Jongerencentrum MC en Cultuurpodium De Pul. Compass Uden werkt zowel ambulant als niet-ambulant en biedt producten op het gebied van recreatie, sport, jongerenparticipatie, voorlichting, popmuziek en film.

   
 • Bestuurssamenstelling:
  Mw. Els Backx: voorzitter
  Dhr. Robin Beimans: penningmeester
  Dhr. Joost van Oort: bestuurslid
  Mevr. Marianne Muller: bestuurslid
  Dhr. Erik Jansen: bestuurslid
  Dhr. Gijs de Louw: directeur

Download hier de laatste versie van het jaarverslag van de organisatie en overige ANBI gerelateerde documenten: JAARVERSLAG / JAARREKENING