Over

Algemene informatie

De Pul is het oudste poppodium van Brabant en is sinds 1968 dé plek in Uden waar muziek en films tot leven komen. Onder andere Doe Maar, Ronnie Flex, De Dijk, Bløf, MEAU en andere Nederlandse muzikanten stonden in de lente én in de bloei van hun carrière op het podium in De Pul.

De Pul maakt onderdeel uit van Stichting Compass. Naast het bestieren van het mooiste poppodium van Nederland, verzorgen wij ook al het jongerenwerk in de gemeente Maashorst. Het creëeren en bijdragen aan geluk is ónze missie. Een bezoek aan De Pul moet voor al onze bezoekers, alle artiesten én alle vrijwilligers voor en achter de schermen een ervaring zijn, die ze een stukje gelukkiger laat voelen.

Stichting Compass Uden is is trots een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn. De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld: 

  • Jongeren uit de gemeente Uden te stimuleren en kansen te bieden om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en ontplooien als zelfstandige en verantwoordelijke burgers. 
  • Op te komen, in de ruimste zin van het woord, voor de belangen van jongeren in de gemeente Uden, zonder onderscheid te maken naar politieke, religieuze of levensovertuiging. 
  • Culturele manifestaties, evenementen, festivals en andere culturele te organiseren van lokale en bovenlokale betekenis, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - op het gebied van muziek, film en dance, voor uiteenlopende doelgroepen, ongeacht hun herkomst en samenstelling.
Doelstelling beleidsplan
Compass Uden is overtuigd van de kracht van jongeren en de verbindende waarde van cultuur. Wij faciliteren jongeren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst en creëren daarmee kansen op een goede plek in de samenleving en een zo groot mogelijke beleving van geluk. Compass Uden biedt professioneel jongerenwerk en cultuuraanbod in Gemeente Uden. Als onderdeel daarvan exploiteren we Jongerencentrum MC en Cultuurpodium De Pul. Compass Uden werkt zowel ambulant als niet-ambulant en biedt producten op het gebied van recreatie, sport, jongerenparticipatie, voorlichting, popmuziek en film.

Bestuur
Dhr. Erik Jansen: voorzitter
Dhr. Robin Beimans: penningmeester
Dhr. Joost van Oort: bestuurslid
Mevr. Anne Mickers: bestuurslid

Download hier de laatste versie van het jaarverslag van de organisatie en overige ANBI gerelateerde documenten.


Bezoekersvoorwaarden
Klik hier voor de bezoekersvoorwaarden van De Pul. Deze zijn opgesteld in samenspraak met brancheverengiging VNPF.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld onze zalen, technische info of hoe wij werk maken van duurzaamheid? Klik dan op een van onderstaande knoppen

Duurzaamheid in De Pul
Geschiedenis
Bekijk plattegrond
Huisregels